EUDISTYL projekt

Az Európai lepárlás-technológiai tanulásfejlesztés (European development of distillation technology learning – EUDISTYL) projekt célja egy magas színvonalú, átfogó tananyag kialakítása nemzetközi együttműködésben, amelyben egyesíthető a hazai és osztrák készülék gyártási és lepárlási szaktudás, az osztrák fél műszaki képzési kompetenciái, valamint a szlovén vegyészeti szaktudás, amely az alapanyag és a termék minősítésben nélkülözhetetlen. A tananyag egy átfogó tankönyvet, egy a műszaki szakismereteket tartalmazó segédletet és mindezek e-tananyag formában való létrehozását tartalmazza majd, egy a korábbi projektekben már bevált szakmai szószedettel kiegészítve.
A projekt célcsoportját a három együttműködő ország releváns szakképzési területein (kertészet, szőlészet, borászat, vendéglátás, gépészet-épületgépészet, vegyészet) tanuló és tanulni kívánó diákok és a kapcsolódó oktatók jelentik. A célcsoport másik részét a szabályozás változásaiból adódóan, a téma felnőttképzési formái iránt egyre nagyobb számban érdeklődők jelentik.
A projekt a partnerek szakmai és térségi adottságaira, valamint az együttműködést, mobilitási elemek megvalósítását lehetővé tevő földrajzi közelségre alapozva egyedülálló nemzetközi tananyagot és együttműködést képes létrehozni.

A projekt során a következő 5 db szellemi termék készül el:

  • lepárlás technológiája tankönyv;
  • lepárló berendezések típusai, installációja, karbantartása és javítása oktatási segédanyag;
  • e-tananyag a gyakorlati képzéshez;
  • műhely felszerelési terv eszköz és felszerelés jegyzékkel;
  • háromnyelvű szakmai szószedet.

2 db multiplikációs rendezvény valósul meg:

  • Szakmai konferencia;
  • Záró konferencia.

3 db tanulási, képzési tevékenység valósul meg:

  • a résztvevő tanárok rövidtávú képzése Ausztriában;
  • diákok rövidtávú kísérleti gyakorlati képzése kombinált tanulási elemekkel Ausztriában;
  • diákok rövidtávú kísérleti gyakorlati képzése kombinált tanulási elemekkel Szlovéniában.